Проф. Павел Пенчев – Председател на УС на БАПВ и студентите от Магистърска програма „Хидрогеология” се включиха в Международен Воден Мост 2012.


Проф. Д-р инж. Павел Пенчев – Председател на УС на БАПВ и студентите от Магистърска програма „Хидрогеология”, към катедра „Хидрогеология и инженерна геология”, в Минно – Геоложки Университет „Св. Иван Рилски” се включиха в Международен Воден Мост 2012.

По случай 22 март, Международен Ден на Водата, беше проведен Международен Воден Мост 2012.

Минно – Геоложки Университет „Св. Иван Рилски” беше един от основните 15 инфо – центъра, който се включи в директната връзка на Международния Воден Мост.

Студентите от Магистърска програма „Хидрогеология”, поздравиха останалите участници със специално обръщение, в което запознаха аудиторията с основния предмет на тяхната дейност, който е подземните води.

Те представиха своите интереси във връзка с опазването на природните ресурси и в частност на водата. Споделиха тяхната тясна ангажираност с каузата „ Да запазим питейните извори на България чисти”, която е кауза и на Българската Асоциация по Подземни Води, БАПВ.

Във връзка с тази кауза те представиха и книгата на проф. Пенчев и инж. Величков ” Находищата на минерални води в района на София”, която е съвместен проект на Българска Асоциация по Подземни Води и Столична Община. Основно мото на книгата е „ Находищата на минерални води са скритото богатство на София. Да ги запазим за поколенията, като ги ползваме разумно!

Студентите изцяло подкрепиха Международния Воден Мост и обявиха, че вече са част от Международното гражданско движение “Син клъстер”. 

 

Обръщение на студентите по хидрогеология
ЗА ЧЛЕНОВЕ