Проф. Павел Пенчев – Председател на УС на БАПВ получи наградата „ Кавалер на Син Клъстер”


По случай Световния ден на Водата 2012, Проф. Д-р инж. Павел Пенчев – Председател на УС на БАПВ получи награда „ Кавалер на Син Клъстер”

«Синия Клъстер» e международно младежко движение, което събира добри практики, иновационни идеи и концепции за водата, които да бъдат насочени към политици, кметове, експерти, професионалисти и млади хора, той ще създава изобилие от бизнес възможности, ще привлича все по- широк кръг от хора, прилагащи здравословен начин на живот, чрез живата сила на водата – на национално, балканско, европейско и световно равнище. 

 
ЗА ЧЛЕНОВЕ