Добрите и лошите примери при усвояването на минералните води, предоставени от държавата на общините


Пенчев, П., Величков, В., 2012. Добрите и лошите примери при усвояването на минералните води,  предоставени от държавата на общините, Вестник "Строителство Градът", 30 април - 6 май 2012 г.


 

 

Виж електронната версия статията.


Виж печатната версия на статията.

 

 
ЗА ЧЛЕНОВЕ