Скъпото евтино, Икономика, бр.17, Септ. 2012


Автор на публикацията е журналистката Татяна Явашева, която в популярен стил представя главните проблеми, свързани с актуалното ползване на минералните води в България. Статията е обилно илюстрирана със снимков материал, предоставен от БАПВ.

 

ПРОЧЕТИ:

Скъпото евтино, Икономика, бр.17, Септ. 2012
ЗА ЧЛЕНОВЕ