Експертен доклад за резултатите от извършеното проучване относно причините за възникналото катастрофално свличане на земни маси в рудник "Ораново", БАПВ, 02.10.2013


Във връзка с това, че на 06.12.2013  Окръжната прокуратура в Благоевград публикува („поради засиления обществен и медиен интерес”) пълният текст на деветорната комплексна техническа експертиза за мина "Ораново", възложена от самата нея на екип подбрани експерти, считаме за коректно да публикуваме разширено резюме на експертния проучвателен доклад, изготвен от екип на БАПВ, ангажиран от "ПИРИН -ОРАНОВО" ЕООД и представен публично два месеца по-рано -  на 2 октомври, 2013. 

 

Публикация на БТА 

 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/685094

 

Текст на доклада- изтегли

 
ЗА ЧЛЕНОВЕ