Писмо от БАПВ до Директора на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район (БДУВДР)


На 16 декември се проведе двадесетото по ред заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район (БДУВДРс център Плевен при следния дневен ред:

http://www.bd-dunav.org/news/Deynostite-po-dvata-plana-za-upravlenie-akcent-v-zasedanieto-na-Baseynoviia-savet-109/

 

В него взеха участие проф. П. Пенчев, в качеството си на постоянен член на Басейновия съвет и инж. В. Величков - като гост.

 

Инж. В.Величков отправи устно питане към Директора на Басейновия съвет и входира в писмен вид писмо от БАПВ относно отказите за издаване на разрешителни за водовземане от подземни води за ПВТ с отрицателна стойност на свободните водни количеста. 

Съдържанието на писмото може да се прочете тук.

 

 

Г-н Тома Терзиев, Директор на БДУВДР категорично декларира пред участниците в Басейновия съвет, че от месец април 2013 г  до момента не се издават разрешителни за водовземане от подземни води от ПВТ BG1G00000NQ030 - Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина.

 

Очакваме с интерес официален отговор на писмото за да излезем със становище.

 

 

 
ЗА ЧЛЕНОВЕ