Вода от извора или теч в канала, в. Строител, 15 ноември 2013


Една твърде полезна и обективна статия на Елица Илчева за усвояването на минералните води, предоставени на общините от държавата.

 

Вода от извора или теч в канала, в. Строител, 15 ноември 2013

 


За да видите останалото от публикацията,
моля регистрирайте се тук или влезте в системата.


ЗА ЧЛЕНОВЕ