Възможности и перспективи за рационално ползване на минералните води от Долнобанския геотермален басейн.


На 16,17,18 декември 2013 г в Пчелински бани се проведе Трансгранична кръгла маса по проблемите на BSWТ.

Виж програмата.

 

В мероприятието взеха участие проф. П. Пенчев и инж. В. Величков от БАПВ.

Проф. Пенчев изнесе лекция на тема: Възможности и перспективи  за рационално ползване на минералните води от Долнобанския геотермален басейн.

 


За да видите останалото от публикацията,
моля регистрирайте се тук или влезте в системата.


ЗА ЧЛЕНОВЕ